סרטון הסבר לנסקר שזה עתה קיבל סקר במייל או באפליקציה

סרטון זה מסביר ומתאר את השלב הראשון בהעלאת סקר – שלב "בסיסי" – שלב מילוי הפרטים הבסיסיים אודות הסוקר והסקר

הסרטון בעברית

סרטון זה מסביר ומתאר את השלב השני בהעלאת סקר – שלב "מיקוד" – השלב שבו הסוקר מחליט למי הוא מכוון את הסקר שלו – האם לנסקרי סופרפול בהתאם לפרופיל האישי שלהם או שהוא דווקא מעוניין להפיצו בקרב רשימת אנשי קשר שהכין?..

הסרטון באנגלית, בקרוב יהיה בגרסה עברית

סרטון זה הוא למעשה "המנה העקרית" בהעלאת סקר – שלב "עריכת השאלות" – השלב שבו הסוקר קובע כמה שאלות יהיו, מנסח אותן, ולכל אחת קובע גם את התשובות האפשריות ואת צורת המענה עליהן (כפתור רדיו, תיוג, סליידר ועוד).

הסרטון באנגלית, בקרוב יהיה בגרסה עברית

סרטון זה מדריך שלב חשוב בתהליך – שלב "תקציב וזמנים" – השלב בו הסוקר קובע כמה כסף הוא מעוניין להשקיע בסקר (וכפועל יוצא מכך… כמה כסף יקבל כל אחד מהנסקרים הממלאים אותו) וכן את לוחות הזמנים שלו: עד מתי הסקר יהיה "חי" וניתן יהיה למלא אותו?

הסרטון באנגלית, בקרוב יהיה בגרסה עברית

הסרטון האחרון מתאר את השלב האחרון… – שלב "סיכום" – השלב בו הסוקר רואה על מסך אחד את כל פרטי הסקר, כדי לאפשר לו לחזור ולתקן, אם ירצה בכך…
ניתן דגש מיוחד להזכיר לסוקר לבחון שוב את בררות המחדל של הסקר – ובמיוחד, האם זהו סקר פרטי – שתוצאותיו יהיו גלויות רק לו? או ציבורי – שבו כל אחד יכול לראותם?..

הסרטון באנגלית, בקרוב יהיה בגרסה עברית