אנחנו כרגע בהרצת האתר… ואתם נהנים מזה!

השתמשו בקוד "1234" בשלב 4 - "תקציב" - בעת עריכת הסקר שלכם.

קבלו אישור מיידי, והמשיכו לערוך את הסקר!

רק זיכרו... שבסקרי חינם גם הנסקרים שלכם "חינם", כלומר לא יקבלו מאומה בעבור השתתפותם... 🙁